Canh tương cải ngọt

중량: 35oz
유통기한: 제조일로부터 냉장 3일
제품용량: 2인 1회
섭취방법: 팬에서 5-6분 가열
보관방법: 냉장
맵기: 0

*Allergen(Contains): Fish, Soy bean, Wheat, Milk

$10.99
$10.99
Canh tương cải ngọt

Canh tương cải ngọt

$10.99

Canh tương cải ngọt

$10.99

 


Canh tương cải ngọt

đây là món canh thanh mát với súp bột đậu nành cùng với sự đậm đà của cải ngọt

 

[Cách chế biến]

Đun trên nhiệt độ cao trung bình trong khoảng 6-7 phút, và bạn có thể thưởng thức.

 

Đây là cách nó được vận chuyển.

Xin vui lòng xem các bức ảnh dưới đây.

Sản phẩm bạn nhìn thấy có thể khác với hình ảnh thực tế.

Related Products