Cá minh thái khô tẩm gia vị

중량: 8oz
유통기한: 제조일로부터 냉장 3일
제품용량: 3인 1회
섭취방법: 바로섭취
보관방법: 냉장
맵기: 🌶️

*Allergen(Contains): Fish, Soybean, Wheat, Sesame seed

$10.99
$10.99
Cá minh thái khô tẩm gia vị

Cá minh thái khô tẩm gia vị

$10.99

Cá minh thái khô tẩm gia vị

$10.99

 

Cá minh thái khô tẩm gia vị

Cá minh thái khô tẩm cá minh thái khô Gangwon-do -

 

[Cách chế biến]
Chuyển ra một cái hộp đựng khác và thưởng thức ngay lập tức


Đây là cách nó được vận chuyển.
Xin vui lòng xem các bức ảnh dưới đây.

  

Sản phẩm bạn nhìn thấy có thể khác với hình ảnh thực tế.

Related Products