Kiểm tra khu vực giao hàng địa phương

Kiểm tra khu vực giao hàng miễn phí tại địa phương (giao hàng trực tiếp)
(Vui lòng nhập Mã Zip có liên quan.)


Nếu đó không phải là khu vực giao hàng trực tiếp, vui lòng sử dụng dịch vụ giao hàng trong 1 ngày của UPS/FedEx.

Giao hàng UPS/FedEx: Thời hạn đặt hàng 2 ngày trước ngày giao hàng ㆍChọn giữa Thứ Tư, Thứ Năm hoặc Thứ Sáu (giao hàng 1 ngày) Tùy thuộc vào mặt hàng đã chọn, nó sẽ sẽ được giao đông lạnh hoặc để trong tủ lạnh .
Đặt hàng qua điện thoại: 714-805-8050(Giờ hoạt động: 8:00 sáng đến 7:00 tối, giờ miền Tây)


[Phí giao hàng khu vực 1 ngày qua UPS/FedEx]

*Chi phí vận chuyển có thể thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng vận chuyển.

vùng đất giá vận chuyển mặc định (dưới 25 lbs)
Trên khắp nước Mỹ $29.99